Experimentální centrum
fakulty stavební ČVUT
Akreditovaná zkušební laboratoř,
tradice a profesionalita

logo

Odebírání vzorků z konstrukcí, destruktivní i nedestruktivní zkoušky