Experimentální centrum
fakulty stavební ČVUT
Akreditovaná zkušební laboratoř,
tradice a profesionalita

logo

Dlouhodobý monitoring budov a stavebních konstrukcí