Experimentální centrum
fakulty stavební ČVUT
Akreditovaná zkušební laboratoř,
tradice a profesionalita

logo

Vypracování statických a dynamických výpočtů navrhovaných konstrukcí