Experimentální centrum
fakulty stavební ČVUT
Akreditovaná zkušební laboratoř,
tradice a profesionalita

logo

Simulace klimatického zatěžování stavebních materiálů