Experimentální centrum
fakulty stavební ČVUT
Akreditovaná zkušební laboratoř,
tradice a profesionalita

logo

Zkoušky mechanických vlastností stavebních materiálů – ocel, beton, dřevo, sklo, zdivo a jejich kombinací